JUNE REC Krasnoyarsk

Lex LLC

23 Partizana Zheleznyaka Street, Krasnoyarsk 660133
Tel.:+ 7 (391) 256-8571 (#105)

For rent
Tel.:   8 800 234-3113
Tel.: +7 495 232-0034
cherry@regionsgroup.ru

For advertising
Nadezhda Kurnikova
Tel.: +7 (391) 256-857
nkurnikova@regionsgroup.ru


Просмотреть ТРЦ «ИЮНЬ» Красноярск на карте большего размера
Feedback form
* - Obligatory fields